Τηλεφωνικό κέντρο: 215 215 7944,

Πληροφοριακές Αναφορές Διοίκησης

 Αποκτήστε Έγκυρη και Άμεση Πληροφόρηση...

Διαθέτοντας  εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων αναφορών (Management Reporting - MIS), σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης, ορίζουμε συγκεκριμένες αναφορές που κρίνονται απαραίτητες για την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.

Στην συνέχεια το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριακών αναφορών σχεδιάζεται, υλοποιείται, εγκαθίσταται και παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία αποτελώντας πλέον ένα ισχυρό και πολύτιμο εργαλείο που βοηθά την επιχείρηση στην έγκαιρη λήψη των σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πληροφοριακών αναφορών (MIS) προυποθέτει την εκπαίδευση των στελεχών & υπαλλήλων της επιχείρησης όσον αφορά την ορθή ενημέρωση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss statement) ανά προιόν , πελάτη , γεωγραφική περιοχή

  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Δαπανών (Διοίκηση / Παραγωγή / Διάθεση)

  • Ποσοτική Αναφορά Πωλήσεων (πωλήσεις ανά προϊόν / πελάτη / γεωγραφική περιοχή)

  • Ποιοτική αναφορά (βαθμός ικανοποίησης πελατών / παραδόσεις παραγγελιών)

  • Διάγραμμα Ταμειακής Ροής

  • Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών

  • Δείκτες παραγωγικότητας ανθρώπινου δυναμικού

  • Σύνταξη Μηνιαίου, τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου, ετήσιου Ισολογισμού

Γιατί να επιλέξετε την

GlobalTax

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του σε διάφορους τομείς, μπορεί να αποτελέσει το μυστικό μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας...
Περισσότερα >>

Επικοινωνία:

 Αγίας Μαρίνας 77

   (Δίπλα στα ΚΕΠ Ανθούπολης) 

 Περιστέρι ΤΚ 121 35

 215 215 7944

   210 57 39 473

 info@globaltax.gr